Covid-19

Dec 14, 2020

(COVID-19) Zoals u weet hanteren wij altijd al zeer strenge regels op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Vanwege het coronavirus hebben wij in onze praktijk nog een aantal extra maatregelen genomen, zodat u met een veilig gevoel naar de tandarts en mondhygiënist kunt blijven gaan.

(COVID-19 update 14-12-2020) Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen de komende weken tijdens de lockdown hun zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten.

Mondmicroben en systemische ziekten

Dec 12, 2019

Mondmicroben: steeds meer aandacht voor link parodontitis en systemische ziekten.

De mogelijk relatie tussen parodontitis en systemische ziekten krijgt steeds meer aandacht. Zo kan bijvoorbeeld de associatie tussen reumatoïde artritis en parodontitis mogelijk worden verklaard door unieke eigenschappen van de ‘klassieke’ mond-pathogeen Porphyromonas gingivalis. Het belang van goede mondgezondheid en de rol van de tandheelkundige professional neemt steeds verder toe.

Lees verder op: dental.info

Nieuwe website

Dec 12, 2019

Onze nieuwe website is in de lucht!