Tarieven

Tarieven

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven van tandheelkundige behandelingen door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgesteld. Hierdoor zijn alle tarieven van behandelingen door tandartsen in Nederland gelijk. Deze tarieven kunt u raadplegen op de website van de NZa via deze link: klik hier. Wij hebben prijsafspraken gemaakt met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Zoals u van ons gewend bent staat het team van Mondhygiënistplus er klaar voor om u van dienst te zijn. Wij staan als team voor transparantie, bereikbaarheid, hoge service en een persoonlijke benadering.

Begroting
Bij uitgebreidere behandelingen stellen wij begrotingen vast zodat u weet wat u kunt verwachten. De behandelingskosten kunnen afwijken van uw begroting als bijvoorbeeld tijdens een behandeling blijkt dat een caviteit/vulling groter is dan wat er in eerste instantie werd verwacht of als er in het buurelement ook een caviteit blijkt te zitten die in dezelfde zitting kan worden gerestaureerd.

Indien u akkoord gaat met de begroting door middel van het inplannen van afspraken, gaan wij er vanuit dat u op de hoogte bent van de kosten en van uw eventuele eigen bijdrage.

Tijdig afmelden van afspraken
Mocht u om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een afspraak bij de tandarts/mondhygiëniste na te komen, wilt u dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren melden. Bij het niet annuleren of annuleren binnen 48 uur voor de afspraak, behouden wij ons het recht om de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. U kunt dit ook teruglezen in onze huisregels.


Veelvoorkomende behandelingen
Hieronder treft u een overzicht van de kosten van veelvoorkomende behandelingen. De kosten van een behandeling kunnen per situatie verschillen. Dit overzicht biedt een indicatie van de behandelingen:


Eerste (kennismakings)consult bij de tandarts

Totaal:€51,94
C11(1x)Periodieke controle    €21,00
X10(2x)Kleine röntgenfoto links en rechts€30,94

Bij een daaropvolgende periodieke controle of een consult voor een specifiek gerichte vraag of probleem bij de tandarts wordt berekend :

C11/C13(1x)Periodieke controle/Probleemgericht consult €21,00

Toelichting: Indien de tandarts het noodzakelijk acht kunnen er röntgenfoto’s maakt geworden. Er wordt dan € 15,47 in rekening gebracht per foto.

 

Tweevlakvulling composiet

Totaal:€82,88
V92(1x)Tweevlaksvulling€58,02
V50(1x) Rubberdam€11,05
A10(1x)Geleidings- en/of infiltratieverdoving  €13,81


Gebitsreiniging (eerste consult)

Totaal:€111,51
M01(1x)Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min€12,39
M03(8x)Gebitsreiniging per 5 min€99,12

Bij een eerste consult plannen wij altijd 45 minuten in. Op die manier kunt u kennis maken met de behandelaar en uw eventuele wensen en vragen bespreken. De behandelaar zal uw mondgezondheid in kaart brengen en een uitgebreide gebitsreiniging uitvoeren.

Parodontitis (eerste consult)

T12(1x)Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus€160,25

Wanneer is vastgesteld dat u parodontitis heeft zal  tijdens een tandvleesonderzoek de ernst van de aandoening en het aantal aangetaste elementen in kaart gebracht worden. De mondhygiëniste stelt aan de hand van haar bevindingen een behandelplan voor u op. De prijs voor de behandeling is afhankelijk van de ernst van de parodontitis en ligt doorgaans tussen 600-1000 euro. Bij het opstellen van een behandelplan maken wij gebruik van T-codes. Controleer bij uw zorgverzekeraar of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Wij gebruiken de volgende T-codes:

T22Grondig reinigen wortel standaard€22,10
T21Grondig reinigen wortel complex  €29,84
T31Herbeoordeling tandvlees met parodontiumstatus€99,46
T33Uitgebreid consult parodontale nazorg€111,62
T61Evaluatie tandvlees met parodontiumstatus€160,25