Parodontitis

Parodontitis

Remove the row

Column: 1

De aanwezigheid van tandplaque kan tandvleesonstekingen veroorzaken. De onsteking kan zich uitbreiden naar het onderliggende weefsel en bot. Wanneer er sprake is van afbraak van kaakbot wordt er gesproken van parodontitis. Het is van belang om deze aandoening te behandelen. Bacteriën in de mond maken kleine openingen tussen de tanden en kiezen en het tandvlees. In deze ‘pockets’ verzamelt zich tandplaque en tandsteen en verspreid de infectie zich dieper. Een vergevorderd stadium van parodontitis kan immers leiden tot verlies van tanden en kiezen.

De behandeling van parodontitis wordt uitgevoerd conform een vastgestelde richtlijn. Het behandelplan bestaat uit een aantal stappen:

1) Intake en parodontaal onderzoek
2) Initiële behandeling
3) Tussentijdse beoordeling
4) Herbeoordeling

Intake en parodontaal onderzoek

Wanneer parodontitis bij u wordt vastgesteld zal er allereerst een parodontaal onderzoek plaatsvinden. Hierbij zullen de pockets  worden gemeten. Ook zullen gegevens over de mobiliteit van uw tanden en/of kiezen, recessies en bloedingen wordt vastgelegd indien van toepassing. De bevindingen wordt vastgelegd waarna een diagnose zal kunnen worden gesteld. Aan de hand van de diagnose en de ingeschatte prognose wordt een behandelplan opgesteld dat met u wordt besproken. Wij zullen het belang van mondhygiënische zelfzorg benadrukken in het kader van het slagen van de behandeling. Indien nodig kan aanvullend onderzoek plaatsvinden zoals röntgenfoto’s en zonodig bacteriologisch onderzoek.

Initiële behandeling

Wanneer vast is komen te staan dat een parodontale behandeling noodzakelijk is zullen initiële behandelingen met u worden ingepland. Het aantal zittingen is afhankelijk van de ernst en locatie van de parodontitis. Om de parodontitis te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in de tandplaque, verwijderd worden. Bij de behandelingen zal alle aanwezige  supra-en subgingivale tandplak en tandsteen worden verwijderd zo nodig onder anesthesie. Ook krijgt u instructies met betrekking tot de mondhygiëne zodat u met dit persoonlijk advies thuis verder kan.

Column: 2

.
.
.
.
Tussentijdse beoordeling

Indien dit nodig wordt geacht plannen wij na 3 maanden een tussentijdse beoordeling met u in waarbij globaal het bereikte resultaat van de gebitsreiniging en de mondhygiënische zelfzorg zak worden beoordeeld. Indien nodig zult u worden voorzien van aanvullende instructie. Tijdens de beoordeling zal eventuele (rest-)tandsteen en tandplak worden verwijderd.

Herbeoordeling

Enkele maanden na de uitgevoerde initiële parodontale behandeling vindt een herbeoordeling van de parodontale situatie plaats op basis van een nieuwe meting (parodontiumstatus). Opnieuw zullen de pockets  worden gemeten. Ook zullen gegevens over de mobiliteit van uw tanden en/of kiezen, recessies en bloedingen wordt vastgelegd indien van toepassing. De bevindingen wordt vastgelegd waarna het resultaat van de uitgebreide behandeling en het vervolgtraject met de patiënt zal worden besproken.

Column: 3