Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klacht over uw behandelaar?
Wij streven naar tevreden patiënten met een lach en verplichten al onze medewerkers dan ook zich te houden aan wettelijke richtlijnen en gedragscodes. Tóch kan het gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd over uw behandeling of dat u zich onjuist bejegend voelt. U kunt dan een klacht indienen. Wij nemen iedere klacht serieus en nemen deze mee in de optimalisatie van onze dienstverlening. Wij streven ernaar om iedere klacht naar tevredenheid op te lossen. Hieronder treft u ons klachtenprotocol:

Gesprek met uw behandelaar
Als u ontevreden bent is het belangrijk dat u dit met uw behandelaar bespreekt. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en de behandelaar zo de gelegenheid bieden om samen met u tot een oplossing te komen.

Schriftelijke klacht
Wanneer uw conflict na bespreking met de behandelaar nog onvoldoende is opgelost, kunt u zich schriftelijk per post of per e-mail (welkom@mhplus.nl)  wenden tot het management van de praktijk. Uw klacht zal binnen twee weken in behandeling worden genomen. Indien nodig zal een second opinion worden geraadpleegd. De mening van een tandarts die niet bij het conflict betrokken is, kan mogelijk aanleiding zijn voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen. Wij streven ernaar om uw klacht op deze manier binnen onze interne klachtenprocedure op een laagdrempelige manier op te lossen.

Klachtenregeling
Wanneer uw conflict met de behandelaar onvoldoende opgelost is na bovenstaande stappen, kunt u zich wenden tot de Klachtenregeling Instellingen-module van de NVM (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) of de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde) voor respectievelijk de mondhygiënist of tandarts. Deze organisaties zullen onafhankelijk bemiddelen tussen u en de behandelaar en helpen u als dat nodig is gedurende het gehele klachtenproces. Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling kunt u zich wenden tot het management of een e-mail sturen naar welkom@mhplus.nl