Huisregels

Huisregels

Remove the row

Column: 1

Algemeen
Welkom bij Mondhygiënistplus. Ons streven is om kwalitatieve tandheelkundige zorg te bieden aan iedereen. Ons team bestaat uit verschillende behandelaars waaronder tandartsen en mondhygiënisten. Onze huisregels zijn van belang om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen.

Eerste afspraak
Bij uw eerste afspraak bij ons verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor dient een gezondheidsvragenlijst ingevuld te worden. Wij zijn verplicht uw huidige gezondheidssituatie en uw huidige medicijngebruik na te vragen en te noteren, dit om medische calamiteiten te voorkomen. Wijzigingen dient u zelf door te geven.

Nakomen van afspraken
Indien het u onverhoopt niet uitkomt om uw afspraak na te komen verzoeken wij u tenminste 48 uur van te voren uw afspraak te annuleren. Indien u uw afspraak niet tijdig annuleert zijn wij genoodzaakt om de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken of te laat annuleren, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven.

Afspraakherinnering
Wij sturen elke dag een afspraakherinnering per SMS naar onze patiënten voor op de volgende dag geplande afspraken. Ook ontvangt u een week van te voren een e-mailherinnering. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Ontvangt u geen sms of e-mail om wat voor reden dan ook? Dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen en verwachten wij u nog steeds op de vooraf afgesproken datum en tijd.

Wijziging persoonlijke gegevens
U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om veranderingen in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijzigin
gen kunt per brief, e-mail of bij ons op de praktijk doorgeven.

Wijziging medicatiegebruik of gezondheid
Indien er wijzigingen zijn met betrekking tot uw gezondheid verzoeken wij u dit door te geven aan de behandelaar aangezien dit van invloed zijn op uw behandeling. Het is zeer belangrijk om uw medische gegevens up-to-date te houden om complicaties tijdens behandelingen te voorkomen.

Spoedgevallen
Voor pijn- en spoedklachten binnen onze openingstijden kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. Buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de spoedgevallendienst op telefoonnummer 0900-8602.

Nota
De nota die u ontvangt is opgebouwd uit verrichtingen die tijdens een behandeling plaatsvinden. De tarieven die wij hanteren worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. U kunt ervoor kiezen een nota direct te betalen (contant of pin) of via Famed naar uw zorgverzekeraar te laten sturen.

Column: 2

Begrotingen
Bij behandelplannen boven de 250 euro ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Zo weet u waar u aan toe bent. Wij verzoeken u de begroting zorgvuldig door te lezen. Voor begrotingen boven de 5000 euro dient u schriftelijk toestemming te geven. De begroting is een indicatiebegroting. Alleen wanneer een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Wanneer u afspraken inboekt voor de behandelingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de behandeling en kosten.

Aansprakelijkheid
Mondhygiënistplus is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Diefstal, agressie en vernieling
Bij diefstal, verbale- en non-verbale agressie en vernieling behouden wij ons het recht u onmiddelijk uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijde een melding maken bij de politie.

Klachten
Wij streven naar tevreden patiënten en doen onze uiterste best om dit te realiseren. Heeft u toch een klacht? Laat het ons dan weten. Wij streven ernaar om samen met u tot een oplossing te komen.

Privacy
Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiënteninformatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de tandarts en met toestemming van de patiënt. Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen.

Klanttevredenheid
Wij meten continu de tevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Wilt u ons feedback geven? Dan stellen wij het zeer op prijs als u een waardering achter laat. Uiteraard kunt u dit ook doorgeven aan de behandelaar of balie-assistente.

Suggesties, ideeën of op- of aanmerkingen
We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken. Laat het ons weten!

Column: 3